Terms and condition of provision of service by electronic means, privacy policy and cookie policy.

§1 INTRODUCTIONTOKENS ARE DISTRIBUTED BY THE COMPANY BSKT TECHNOLOGIES OF THE UNITED ARAB EMIRATES 1.1. PurposeBasketCoin...

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności i polityką cookies.

§1. PREAMBUŁATOKENY SĄ DYSTRYBUOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ BSKT TECHNOLOGIES Z SIEDZIBĄ W ZJEDNOCZONYCH EMIRATACH ARABSKICH 1.1....